Vassvollen


Vassvollen ligger også inne på
Vigden- og Elgvadsfoss Statsallmenning.
(sør for Vigdevann)
Vi kjøpte hytta i 2010 av John Arne Moen.
Den tradisjonelle seterdrifta ble
avsluttet før 2.verdenskrig.
Vi har planer om å rydde og å gjerde
inn setra og å ha dit beitedyr
Vassvollen
Hytta - vest på setra
Vassvollen
Husa øst på setra(ca 1940)
vassvollen
Samme sted i 2010
Vassvollen
Hytta sett østfra
Vassvollen
Hytta sett vestfra
Vassvollen
Vollen sett nordfra
Vassvollbekken
Vassvollbekken


TIL TOPPEN