GammelTommas

GammelTommas vokste opp på Nedre Vigdenes (noe en kan lese fra utklippet fra Stjørdalsboka-under). Livet til Tommas kan nok for mange virke ganske idyllisk, noe det neppe var. 30 minusgrader i ei dårlig issolert koie inne ved Grytesdammen, var nok ikke bare kos... Ellers har jeg blitt fortalt av gamle(nå døde) folk fra Øvre Forradal at GammelTommas ikke sto særlig høyt i kurs blandt folket her oppe. Folk så på han som en "kjeltreng". Kan også nevne at det ennå går rykter om hvor utrolig sterk han var.

Gml.Tommas

GAMMELTOMMASTommas Vigdenæs eller, Gammeltommas som han paa slutten kaldtes, var født paa vestre Vigdenæs oppe i Øvergrænden. han var stor og stærk; skogskar, jagtmand og fisker med liv og sjæl. Nævehændt var han baade paa træ og jern.

Mor hans døde længe før Far hans.

Engang sa Faren til ham, at nu maatte han begynde at tænke paa at overtage Gaardsdriften og se sig om efter nogen kvindfolkhjælp til gaards. Men da sa Tommas: ;Havde du ikke været far min, skulde du nu ha faat dig en, saa du skulde tumlet bortefter marken. Efter den dag blev der ikke snakket om sligt noget mellem far og søn.

Da Faren døde, bar det paa vilde Marken med Tommas. For til skogen, fjeldet og jagten stod al hans hu. med livet forresten fik det i Guds navn bli som det kunde.

Han kjendte saa godt til trakterne derinde paa vidderne; og disse lokket og drog. Visstnok kunde det senhøstes, naar græsset var falmet og visnet, saa myrene laa der brune og blakke, og bjørken stod ribbet for løv, være trist og øde derinde paa de store floer og ryer mellem Blaastøiten og Kliningen i Syd og Haarskallen og Kammaren i Nord - fra Høgaasen, Raubergkjølen og Bjørnaasen nærmest bygden til helt øst mot Hermanssnasen og Kjølhaugene. Men imellem floerne og ryerne laa ogsaa de Vigdevandene, Rensjøen og Sasagrønningen og blinket og lokket med sit fiskeri. Og aller østest laa Færsjøen, millang og bred, og holdt hemmelighedsfuldt paa de store flak av rørfisk, medenes den slap blank, feit øret ned igjennem Silrene i Forra.

Om vinteren?! - Ja da kunde der nok imellem være et herrens veir derinde og slemt at berge sig. Men var det ikke sprættende, kokende liv at komme som en skodtap susende paa ski nedover fjeldsiderne og glide afsted, hurtig som et vildt dyr, bortover floerne og ryerne, faa høre rypens skoggerlatter mellem hvide bjørkestammer og se røy og storfugl sidde paa furrutoppene og hakke i sig barnaale.

Og saa om vaaren og sommeren da! Naar alt staar i fuldt flor, og der er stue under hver busk. Da fløiter Heiloen paa tuerne derinde paa floerne, høtyven roper Klyvi, klyvi og tyv, tyv borte i myrstrupene, og Graagaasen skraaler og   skriker fra græsvoldne og blomsterøernde inde ved Silrene. - Aajo, det vilde sagt bli baade artigd og triveligt der inde på vidderne.

Inde ved Forra og Vigden var der før i tiden flere af disse priviligerede. Med privilegiet var det nok saa som saa; ude blandt befolkningen gik disse sagbruk under navn av tyvsager Sagbruk. Ved hvert af disse sagbruk var der en saakaldt sagstue, hvor sagmandskabet holdt itl i den tid, sagningen paagik.

Ved den tid, Tommas Vigdenæs vokste op, blev disse sagbruk nedlagt; og sagstuerne stod da øde og forladte.

Til en saadan forladt sagstue edsteds inde ved Vigden flyttet Tommas Vigdenæs. Derinde ernæred han sig ved jagt og fiske og ved at forfærdige kopper og kar, øser og træskeer. Og spillerkurve, store og smaa, stelte han til af furuyte. Egjernene sine lavde han selv. Forresten forfærdiged Tommas, hvad det skulde være. Saaledes stelte han engang til af en stor furustok en ;helgjort saakaldt langbænk. Denne langbænk bar han i bakmeisen paa ryggen helt over til Sør-dalen og solgte den borte i Kringgrænden. Den skulde være saa stor og tung, at to mand havde nok med at flytte paa den, naar de tok i hver sin ende.

Engang for Tommas frem til byden paa ski med den bør skitræer i bakmeisen paa ryggen. Mellem buret og vedkskjølet i Tømmeraasen var der bestandig hver vinter slig stor snefon, at den gik langdt op paa væggene. Tommas kom sættende paa ski og kilte til mellem skjølet og buret. Skitræerne han bar, var saa lange, at de rak bortpaa taget paa begge sider. Og slig fart havde Tommas, at skitræerne skured opover taget helt op mod røstet. Bakmeisremmene hans var stærke, og der blev han hængende mellom himmel og jord og dingle og maatte hjælpes ned. Men da blev Tommas sint. John Tømmeraasen var saa bra en mand, osm han kunde være; men burslaupen sin burde han ikke sætte i veien for folk, sa han.

Naar Tommas var paa langturer mod syd enten paa jagteller nogen tur over til Sør-dalen", var det oftere, at han ikke rak at komme tilbage til Sagstuen ved Vigden paa dagen. han brugte da at overnatte under en stor hænggran etsteds oppe i Skogbaandet fremme i Storsteinsfjeldet. Oppe i Øvergrænden lever der endu folk, som ved at fortælle om den store, lodne Gammeltommasgranen borte i Storsteinsfjeldet.

Gammel-Tommas forsøgte at holde hest, medens han bodde i sagstuen ved Vigden. men med hestholdet hans tog det en gal ende. han maatte engang om vinteren paa en langtur til bygds. det var sligt uføre, at han ikke kunde ta hesten, men maatte dra afsted paa ski. Han stelte sagt paa sin vis noksaa bra med hesten, før han reiste, laged det slig, at den havde hø nok og fyldte et kar med vand til den. men mens Tommas var borte, blev der sprættende koldt. Vandet i karet bundspekte, saa hesten ikke fik noget å drikke; og da blev det vel smaat med maden med den og. Da Tommas kom tilbake, laa hesten stivspekt og død.

Det gik i nogle aar nok saa bra for Tommas; men saa blev det gang efter gang leit for ham. En dag, han kom tilbage fra en jagttur inde i Fundsjødalen, var sagstuen ved Vigden brændt. Tommas studsed lidt og undres sig; men modet tabte han ikke. Han flyttet til en sagstue inde ved Elgsvadet, borte ved Forra. men ulykken var atter over ham. denne sagstue var ogsaa brændt en dag, da han kom fra en jagttur; og Tommas stod atter paa bar bakke inde paa vilde marken. Han saa sig om, studsed og undres sig atter, spekuleret og tænkte baade hid og did, baade paa den ene og paa den anden. Men saa rysted han den stygge mistanke af sig og holdt modet oppe. Skogen, fjeldet og vidderne vilde han ikke forlade. Endu fandtes der en sagstue at flytte ind i inde ved Grytesfossene, længere oppe ved Forra. Did flytted Tommas nu.Men ulykken var nu efter Tommas, hvor han saa flytted hen. En kvæld, han kom træt og sulten tilbage fra fjeldet, fandt han atter kun en rykende askhop av bostedet sit. tommas skal ha fortalt, at det denne gang tog haardt paa ham. Det leitet paa modet, ja livet med. Det var ikke bare selve ulykken, som nu tog paa ham; men ogsaa det, at den mistanke, som han nu og da før kunde ha havt, nu blev til vished. Det kunde vel være saa, at der i stuekojen hans kunde ligge meget rusk og rask efter alt det snedkeri, som han havde for sig. Men, siden det brændte for ham fremme ved Elgsvadet, havde han bestandig været saa forsiktig med at slukke varmen hver gang, han forlod stuekojen sin, saa nu tvilte han ikke længer paa, hvoraf det kom sig, at det gang efter gang brændte for ham. - Der var nogen, som vilde ham ondt. Ganske vist havde han, fremfor nogen anden, havt sjelden god lykke baade med jagt og fiskeri; men han kunde dog ikke begripe, at han skulde ha tat bort for nogen eller, at han derinde paa marken skulde være i veien for nogen. Og heller vidste han, at han skulde ha gjort nogen morssjæl fortræd. Disse tanker jog igjennem hans hoved den kvælden; og han sad længe sammensunken paa en sten ved siden af den rykende askdynge med hodet i hænderne. Svarte-fossen durede og dundred lige ved ham; og hans tanker streifed denne. men med et syntes han nogen sa: Pas dig nu Tommas. Han slog hovedet op. Det første hans øine fæsted sig ved var Leinsslættet, slet, vidt og vakkert, og Leinsslætryerne med sin skog af store, gamle furuer. Saa rare og underlig vakre havde han aldrig seet disse fururer. Der laa som et blegt blodrødt slør over deres runde, hvælvede kroner. Men paa himmelen i vest flammed en brandrød glød af den dalende sol. Paa disse furukroner borte på Leinsslætryerne havde han skudt saa mangen røi og saa mangen prægtig storfugl. Han reiste sig braat og saa sig om. og der laa de jo alle hans kjære, trofaste venner og kjendinger i rad og ring rundt ham: Almlivold, Vægterhaugene, Haarskallen, Kammaren, Haugsvold, Hermandssnasen, Færsvold, Kliningen, Blaastøiten og Storsteinsfjeldet. Og medt inde i ringen de tre smaa artige Trillinger: Klivvold, Kvitsteinsvold og Risvold. - Alle laa de der lige afrundede og lige vakre og fri at færdes i, som de før havde været. - Men nogen sagstue at flytte indi i fandtes der ikke mere. Nu fik han tænke paa at bygge sig op koje.

Da Tommas sent den kvælden, livsglad og let, igjen vendte Grytesfossene ryggen og satte kursen mod Løvlihalden, syntes han igjennem fosseduren at høre nogle underlige, dystre skvult og glunk, de lød som tunge suk og jamrende støn, som tilslut gik over til og døde hen som langtrukne, klagende søyk og ul som af en hund.

Nærmest bygden af de store vidder langs Forra og Vigden ligger Raubergkjølen i ly mod nord av Høyaasenog Vagtbuaasene. Høyaasen sætter snuten sin lige borti siden paa Raubergkjølen; og af denne snute har Raubergkjølen sit navn. Snuten kanldes Rauberget. Og ved Rauberget valgte Gammeltommas at bygge kojen sin.

Siden det brændte for Tommas inde ved Grytesfossene blev han mere mistroisk, folkesky og var af sig. engang en vinter rased der en ubændig snestorm i hele 14 dage. Fremme i bygden hverken hørte eller spurte man noget til Gammentommas. Bengt Vigdenæs og John Klipen la i vei indover paa ski forat undersøge, om noget skulde være tilstødt ham. Da de kom borttil kojen hans, syntes de, at kojedøren stod paa gløt, og at noget stak ud igjennem dørgløtten. "Er du hjemme Tommas raabte Bengt Vigdenæs. Da fløi døren op;og Tommas stod i døraabningen med bøssen i haanden. "Det var paa tide, at du talte nu Bengt sa han, "ellers saa havde det smældt. Tommas var blet var dem og trodde, at det var nogen, som kom og hande ondt i sinde mod kojen hans.

Gammeltommas anskaffed sig hund, medens han bodde i Raubergkojen. Det var vel nærmest til vagt og varsel, at han raadde sig hunden; men han lærte den op slig, at han ogsaa havde adskillig hjælp af den. Saaledes trak hunden slipstenen for ham; og smaatterier, som kunde være prakkent at bære for Tommas paa ture til bygds, bar hunden i en kløvmeis paa ryggen. Om vinteren trak hunden skikjælken sammen med Tommas. Det var et trofast beite; og Tommas talte med hunden som med et menneske. Naar de for til bygds, havde de mangen lystig skjøt sammen nedover Øveraunslien og Vigdenæsbakkene. Det var saa snespruten stod dem om ørene. Tommas sad foran og styred; hunden sad bagpaa og glodde tilfreds omkrin sig under den lystige fart.

En sprætkold vinternat med snefok og ulende storm, gol atter den røde hane over bostedet hans Gammeltommas. Raubergkojen brændte. Denne gang var han nok skyld i det selv; og det var paa et hængende haar, at baade han og hunden hans skulde brænde inde. der stod de nu; Tomas og hunden, i den svarte, vilde vinternat inde paa marken uden ly. Raubergkjølen stod i et raak; men den veien maatte de; skulde de berge livet. Da Gammeltommas udpaa morgenen endelig rak frem til Øveraunet, stod blodskummmet rundt om læggene hans. Skoene hans havde faat saa meget af varmen, at de, da Tommas begynde at arbeide sig igjennem sneen, gik i stykker og krølled sig sammen, og da gik det løst paa bare fødderne og læggene.

Tommas var nu saa gammel, at der ikke mere kunde blitale om for ham at bygge sig nogen koje inde paa marken. Han maatte saaledes, hvad bosted angaar, ta afsked med sine kjendte, kjære trakter derinde paa vidderne. Men hvor skulde han hen? Ingen kjendtes ved ham; og ingen brød sig om ham, skogens og fjeldets søn.

Det var saavidt, at han endelig fik tigge sig til at opføre sig en koje paa sin fars gaardsgrund fremme i bygden. Og den plads, han fik eller valgte sig, skulde da ikke være noget savn for nogen.

Under furuhammeren, nede i svarte dalen, hvor Forra og Vigden støder sammen, maatte der etsteds kunde findes en passende plads til kojen hans Gammeltommas. Og der, i en liten tværdal, Blisterdalen, ligeved Vigden, bygged Gammeltommas sin siste koje. Der bodde han sammen med sin tro hund resten af sit liv.

Det var paa vaarbarten et aar. Lindveirsvinden slikked og slikked, saa bakkene begyndte at bli graa. Smaabækkene silred. og de store bække korred, saa Forra og Vigden begyndte at gaa grøn og sprænge og sprænge for at sætte isen i fart. Fra Blisterdalskojen steg der ingen røjk op, for Gammeltommas var reist en tur nedover dalen. Hunden hans var igjen forat passe paa kojen. Den laa paa bakken ved kojen og saa sig om og vented paa Tommas. Men denne gang skulde den faa vente længe.

Paa hjemveien var Gammeltommas blet syg og havde om kvælden maattet ta ind hos Bord Moen. da de om morgenen skulde se til ham, var han død.

Fra Moen blev Gammeltommas ført til graven.

Det fandtes bare et eneste levende væsen, som sørged paa Gammeltommas, hans gamle, trofaste hund. Kvæld efter kvæld kunde man igjennem søien fra elvene og duren fra Forhølfossen høre slig underlig laat og ul borte fra Blisterdalskojen. Somme gange skar denne underlige laat saa ilt igjennem elvesøien og fosseduren i vaarkvældens stilhed, at folk, som hørte den, blev baade syg, lei og underlig af sig. og der blev nok sat baade det ene og det andet om denne underlige laat.

Saa den dag, sprængte Forra og Vigden løs isen. vild og vilter som Vigden er af sig, pleier den bestandig at være færdig nogle dage før Forra med at sætte isen i fart. Men denne gang ko de omtrent samtidig sættende. Det sydet og kokte, knaket og braket, duret og dundret nede ved Forhølen, hvor Forra og Vigden støter sammen. Folk, som under isgangen passerte Tømmeraasbjørgen, saa derfra Gammeltommashunden fare søykjende frem og tilbage langs Forra og Vigden nede ved Forhølen. Af og til stansed den og reiste sig paa to fødder og stod og stirred ud i den bølgende og støiende ismasse. De, som saa dette, mente paa, at hunden sikkerte vented at faa se Gammeltommas komme farende sammen med denne Aasgaardsrei. Den havde sagt saa mangen gang seet Tommas komme sættende paa ski, saa det sused og sprutet om ham.

Lidt senere paa dagen, da ismassen som værst væltet og skuret sig forbi Aadalshyldene og nedover mod Storfossen, vilde man ha det for, at der var noge, som fra veien nede ved Aadalsvolden skulde ha seet et dyr, Gud ved, om det var varg eller hund, staa opreist, indskruet ude iden forbifarende, larmende ismasse med fremlabbene langt ind paa et isflak. Dyret havde vendt hodet snart hid og snart did. De, som have set dette, trodde, at det arme dyr saa sig om efter redning. Men de som havde set Gammeltommashunden fare søykjende frem og tilbake oppe ved Forhølen, tvilte ikke paa, at det var denne, som tilslut havde sprunget ud i isen og var blet med; og at det var Tommas, den saa efter, naar den vendte hovedet hid og did. Og naar den nu fik danse utover Storfossen, fandt den nok Tommas. Da mødtes de vel kanske paa de evige vidder.

For et liv maatte Forra ha. Naar den ikke fikk Gammeltommas den gangen inde ved Grytesfossene, som den sukket saa tungt og stønnet saa jammerligt over, maatte den ha hunden hans. Derfor lød disse langtrukne, klagende søyk og ull den gangen derinde.

Og det var vel saa. Det var vel Gammeltommashunden som for den veien. For efter den dag blev det stilt med de underlige sælsomme ul og lyd borte ved Blisterdalskojen.

Gml.Tommas Olaus Skjørdal

Gml.Tommas
TIL TOPPEN